Sprovedene preventivne mjere deratizacije sistema javne kanalizacije

DOO Vodovod i kanalizacija Bar, polazeći od osnovnog principa da je bezbjednost naših potrošača i sugrađana na prvom mjestu, je sproveo planirane aktivnosti na planu suzbijanja širenja štetočina u okviru svojih nadležnosti.

 

Naime, polazeći od toga da svaka sistematska deratizacija predstavlja preventivnu mjeru zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, da postojanje štetnih glodara predstavlja rizik od prenošenja zaraznih bolesti a posebno imajući u vidu da su štetni glodari česti stanovnici kanalizacije, da na sebi nose čitav spektar patogena, DOO Vodovod i kanalizacija Bar je uz poslove redovnog čišćenja kanalizaconih šahti ove godine uz redovan plan aktivnosti na planu održavanja kanalizacione infrastrukture uvrstilo i preventivni tretman deratizacije sistema   javne kanalizacije

 

Podsjećamo da je DOO Vodovod i kanalizacija Bar nastojeći da adekvatno odgovori ovom izazovu, sklopilo u skladu sa procedurama i potrebama ugovor o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata koji su u sastavu našeg Drustva.

 

Predvidjena su tri tretmana tokom ove godine u periodima koji su od stručnih lica odredjeni kao najadekvatniji i najučinkovitiji.

 

Prvi tretman je urađen u aprilu mjesecu ove godine, dok smo kako bi spriječili razvoj glodara, dana 18.06.2021.godine sproveli drugi po redu tretman preventivne deratizacije sistema javne kanalizacije na teritoriji Opštine Bar u cilju spriječavanja širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari.

 

I u narednom periodu DOO Vodovod i kanalizacija Bar će kao i do sada sprovoditi sve potrebne mjere i aktivnosti kako bi se i dalje sprovodili visoki standardi u poslovanju sa posebnim akcentom i prioritetom kada je riječ o bezbjednosti potrošača i sugradjana.

Izvršni direktor 

Mladen Đuričić

Prekid u vodosnabdjevanju potrošača u naselju Šušanj-Ilino

Uslijed izvođenja hitnih radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 10.06.2021 godine doći će do prekida u vodosnabdjevanju dijela potrošača u naselju Šušanj-Ilino u periodu od 10:00h do 13:00h.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

 

Prekidu vodosnabdjevanja u naselju Ilino

Uslijed izvodjenja radova na hidrotehničkim instalacijama, 09.06.2021 godine od 10:00h doći će do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u naselju Ilino. 

Normalizacija vodosnabdjevanja se očekuje do 16:00 časova.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

OBAVJEŠTENJE

Zbog radova MPP "Jedinstvo" na hidrotehničkim instalacijama u ulici Nikole R Lekića, u subotu 05.06.2021.godine u periodu od 8:00h do 14:00h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u ulici Anta Đedovića i dijelu ulice Gavrila Principa.

 
-->