OBAVJEŠTENJE

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor kvalitet vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

Zamućenje vode sa vodoizvorišta Kajnak, Glava od vode (rezervoar Spile) i Vrteljak (rezervoar Spile)

 

Nakon današnjih padavina, koje su bile na teritoriji naše Opštine, došlo je do zamućenja vode sa izvorišta Kajnak, Glava od vode (rezervoar Spile)i Vrteljak rezervoar Spile). 

 

Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa ovih izvorišta ukazuju na povećanu vrijednost mutnoće.

 

DOO "Vodovod i kanalizacija Bar" preporučuje potrošačima koji se snabdjevaju sa ovog vodoizvorišta da ne koriste vodu za piće.

 

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore:

https://www.ijzcg.me/me/savjeti/preporuke-i-najcesca-pitanja-u-vezi-mutnoce-vode-za-pice.

 

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno će informisati javnost.

Voda sa svih izvorišta bezbjedna za piće

Prema poslednjim analizama koje su uradjene, mutnoća se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće. 

Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor kvaliteta vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači vode će blagovremeno biti obaviješteni.

Zamućenje vode sa vodoizvorišta Kajnak

Uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode sa vodoizvorišta "Kajnak". Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta ukazuju na povećanu vrijednost mutnoće. 

DOO "Vodovod i kanalizacija Bar" preporučuje potrošačima koji se snabdjevaju sa ovog vodoizvorišta da ne koriste vodu za piće. 

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore

https://www.ijzcg.me/me/savjeti/preporuke-i-najcesca-pitanja-u-vezi-mutnoce-vode-za-pice.

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno će informisati javnost.

Nema poskupljenja vode u narednom periodu

 

Nema poskupljenja vode u narednom periodu

Moramo biti precizni kada je riječ o cijenama vode i usluga koje pružamo, naime cijene su jasno i precizno postavljene i predstavljene, ne može da stoji nikakva konstatacija i insinuacija da su paušalno odredjene jer to nije istina.

DOO Vodovod i kanalizacija čvrsto stoji na stanovištu da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da ne dodje do povećanja cijena vode i jasno ističemo da ovo uskladjivanje nije rezultat naše poslovne politike već obaveza usaglašavanja s propisima.

Kada govorimo o formiranju cijena vode, imajući u vidu da je to  ono što je jako jako važno našim sugradjanima jer se nalazimo u složenoj ekonomskoj situaciju, vodili smo se propisima  utvrdjenom  metodologijom na  koju sada već svi znaju da nismo mogli previše da utičemo, s ciljem da u narednom periodu ne dolazi do povećanja cijena vode. Naglašavamo, da ne bi bilo nikakve zabune da iako postoji intervencija odredjenih odbornika da dodje do povećanja cijena vode, da do toga neće doći.

Vodeći računa prvenstveno interesima  gradjana Bara, oprijedjelili smo se za modalitet, koji je primjenjen i u nizu drugih opština i zahvaljujući tome u narednom periodu ne očekujemo povećanje cijena vode .

Ugovor koji je danas sa Opštinom  potpisan je jako važan u funkcionisanju preduzeća, bez regulisanja ovog pitanja došli bi u situaciju da nam regulatorna agencija  izriče mjere kao vid sankcije zbog neuskladjivanja cijena vode i usluga sa važećim propisima.

DOO Vodovod i kanalizacija i Bar će , i u ovoj situaciji imati senzibiliteta i jako prilježno voditi računa da se prilikom korekcija cijena  uvaži činjenica da se trenutno nalazimo u nezavidnoj socio ekonomskoj situaciji koju karakteriše talas raznih poskupljenja i da ćemo poštedjeti toga naše korisnike.

Konstantno , svakodnevno, sprovodimo akcije koje imaju za cilj suzbijanje kradje vode, prema tom problemu se odnosimo krajnje odgovorno i činimo sve da to svedemo na minimalnu mjeru.

Kada je riječ o prepumpmnoj stanici koja je danas, bila predmet razgovora u skupstini, naglašavamo da smo ranije dali kompletne informacije o konkretnoj situaciji bez potrebe da bilo šta krijemo , sve informacije o pomenutom slučaju su već poslate zainteresovanim stranama.

 IZVRŠNI DIREKTOR

 MLADEN ĐURIČIĆ