Prekid u vodosnabdijevanju dana 12.12.2017

Zbog radova na hitnoj opravci vodovodne cijevi kod Osnovne škole "Blažo Jokov Orlandić", dana 12.12.2017.godine, došlo je do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u Ul.Mila Boškovića i dijela potrošača u B.Revolucije.
Radovi će biti završeni do 15,00 časova.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

Voda sa izvorišta Kajnak bezbjedna za pice

Poslijednje analize vode za piće, koje su urađene danas, pokazale su da su vrijednosti mutnoće u

dozvoljenim granicama, tako da je voda sa izvorišta Kajnak bezbijedna za piće. 

Zahvaljujemo se potrošačima na iskazanom razumijevanju i strpljenju. 

 

Obaviještenje o zamućenju vode na izvorištu Kajnak

Kao što je ranije javljeno, uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja izvorišta Kajnak

DOO "Vodovod i kanalizacija " Bar preporučuje potrošačima koji se snabdijevaju sa ovog izvorišta da vodu ne koriste za piće. 

Potrošači će blagovremeno biti inforimsani o ispravnosti vode.

 

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU

Zbog izvođenja radova na izgradnji cjevovoda, dana 25.11.2017.godine, u periodu od 08:00 do 12:00 časova doći će do prekida vodosnabdijevanja potrošača u Beogradskoj ulici i do pada pritiska u vodovodnoj mreži naselja Polje.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVANJU

Dana 23.11.2017.godine, zbog kvara na elektro-mreži, u ranim jutarnjim časovima, došlo je do prekida u napajanju električnom energijom pumpne stanice "Brca".

Ovo je prouzrokovalo poremećaj vodosnabdijevanja potrošača onih naselja koji se snabdijevaju vodom sa ove pumpne stanice.

Stabilizacija vodosnabdijevanja ovih naselja se očekuje oko 12:00 časova.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdijevanju.

 
-->