PREKID U VODOSNABDIJEVANJU

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u Sutomoru, dana 25.03.2020.god, u periodu od 08h do 15h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Mirošica II i dijela naselja Mirošica I.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani potrošači,

imajući u vidu složene i ozbiljne okolnosti u kojima se nalazi cjelokupno društvo i država Crna Gora  molimo Vas da prijavite stanja na vodomjerima kako bismo održali proces redovnog očitavanja i fakturisanja utrošene vode.

Stanje  možete prijaviti na broj telefona  (030) 311 317, na telefon inkasanta koji očitava vaš teren ili putem web portala www.vodovod-bar.me.

VODA SA SVIH IZVORIŠTA ZDRAVSTVENO BEZBJEDNA ZA PIĆE

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode se povukla. vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor određenih parametara bitnih za kvalitet vode (interna kontrola), dok će Dom zdravlja u Baru, sa svojim akreditovanim laboratorijama, vršiti javnu zdravstvenu kontrolu vode za piće prema unaprijed definisanom rasporedu. O svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Obavještavamo javnost da je DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar u cilju sprječavanja pojave i eventualnog širenja korona virusa preduzelo sljedeće mjere:
1.    Svi zaposleni su pisanim putem informisani o korona virusu, mjerama opreza koje su uvedene, preventivnim mjerama zaštite koje je potrebno preduzeti i načinu zaštite od virusa.

2.    U toku dana izvršiće se dezinfekcija svih poslovnih prostorija Društva, a u toku sjutrašnjeg dana i svih objekata na izvorištima, zatvaračnica na rezervoarima i prekidnim komorama i  pumpnih stanica. Takođe, Služba unutrašnje zaštite će vršiti stalni obilazak navedenih objekata.

3.    Uvedeno je 24-satno dežurstvo  u Upravi i  Tehničkom sektoru.

4.    Obustavljen je do daljnjega rad sa strankama, sem za plaćanje računa kod dežurnog inkasanta, čiji je šalter izmješten na samom ulazu, na I spratu Društva.

5.    Naplatni punktovi na Tržnici u Baru i u Sutomoru su do daljnjega zatvoreni.

6.    Sve zahtjeve dostavljati putem pošte ili na e- mail adresama
  vodovodbar@t-com.me ili reklamacije@t-com.me

7.    Sve servisne informacije mogu se dobiti na telefonima: (030) 312 043, (030) 311 317 i  (030) 312 938, web sajtu www.vodovod-bar.me i na  instagram i facebook stranicama Društva.

ISKLJUČENA VODA NA SVIM JAVNIM ČESMAMA

U skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a u okviru mjera za prevenciju importacije i mogućeg širenja virusa COVID-19 naše preduzeće je isključilo vodu na svim javnim česmama na teritoriji Opštine Bar.

 
-->