Prekid u vodosnabdijevanju dijela potrošača u naselju Rutke

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama, u Sutomoru, naselje Rutke, dana 20.06.2018

godine, u periodu od 9,00 do 13,00 časova doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju

Rutke i dijela naselja Gorelac. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloga prekida u vodosnabdijevanju. 

 

 

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU DANA 18.06.2018.god.

Zbog izvođenja radova od strane Elektrodistribucije Bar, dana 18.06.2018. godine, u periodu od 08 do 16:00 časova, doći će do prekida u radu pumpne stanice Haj Nehaj.

Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdijevanju potrošača koji se snabdijevaju sa ove pumpne stanice.

Stabilizacija vodosnabdijevanja očekuje se oko 17:00 časova.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

Poremećaj u vodosnabdijevanju u naselju Šušanj, dana 11.06.2018.g

Zbog izvođenja radova od strane Elektrodistribucije Bar u naselju Šušanj, dana 11.06.2018.godine, u periodu od 09 do 17,00 časova, doći će do prekida u radu pumpne stanice Haj Nehaj.

Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdijevanju potrošača koji se snabdijevaju sa ove pumpne stanice.

Stabilizacija vodosnabdijevanja se očekuje do 18,00 časova.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdijevanju.

 

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU DANA 29.05.2018. GODINE.

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 29.05.2018. godine, u periodu od 09:00 do 13:00h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Žukotrlica, i dijelu naselja Ilino ispod pruge, od restorana "Pod Lozom" do kružnog toka kod "Amfore".

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU 27.04.2017.god.

Zbog izvođenja radova na hitnoj opravci cjevovoda Ø300mm, dana 27.04.2017.godine, od 14:00 do 23:00h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naseljima Gornja Brca, Ratac i Zeleni pojas.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdijevanju.

 
-->