Prekid u vodosnabdijevanju užeg gradskog jezgra u Sutomoru

Zbog izvodjenja radova na hitnoj sanaciji cijevovoda PE DN 400 kod zgrade Stojanovica, u Sutomoru,

dana 10.09.2019 te godine u periodu od 15h do 21h, doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju

potrošača u užem gradskom jezgru i okolnim naseljima. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vododnabdijevanju. 

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U SRIJEDU 04.09.2019.GODINE

Zbog radova na hitnoj opravci cjevovoda u Rumijskoj ulici ispred prodavnice "Bomaco", u srijeu 04.09.2019.godine u periodu od 10:30h do 15h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u ulici Vojvode Maša Vrbice, ulici Zubački put i dijelu Rumijske ulice.

Molimo potrošače da uvaže razlog prekida u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU

Zbog hitnih radova na hidrotehničkim instalacijama, u utorak 3.9.2019.godine u periodu od 13:30h do 14:30h doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u Ulici Vuka Karadžića u Sutomoru.

Molimo potrošače da uvaže razlog prekida u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU STAMBENIH ZGRADA A1 I A2

Zbog radova na opravci vodovodne cijevi u Makedonskoj ulici došlo je do prekida u vodosnabdijevanju stambene zgrade A1 i A2.

Radovi će trajati do 12h.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U BORSKOJ ULICI

Zbog zamjene vodomjera 22.08.2019.godine, u periodu od 8:30h do 10:30h doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u Borskoj ulici br.12 i br.14.

      Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

Obilazak gradilišta rezervoara "Zaljevo"

Izvršni direktor DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar, Mladen Đuričić sa saradnicima obišao je juče gradilište novog rezervoara “Zaljevo”. Posjeta je organizovana “radi uvida u do sada izvedene radove na njegovoj izgradnji i upoznavanja sa radovima koje je, prema glavnom projektu, neophodno još izvesti do završetka gradnje”.

Tom prilikom Đuričić je obaviješten da se upravo vrše ispitivanja ugrađene  elektro-mašinske opreme, kao i da su još preostali radovi na uređenju prostora oko rezervoara i postavljanju zaštitne ograde.

“Izraženo je uvjerenje da će rezultati ispitivanja elektro-mašinske opreme biti pozitivni, s obzirom da se radi samo o preciznom podešavanju pojedinih parametara te opreme bitnih za njeno pravilno funkcionisanje, kao i da će u narednih mjesec dana svakako biti završeni i preostali građevinski radovi”.

 

 
-->