Prekid u vodosnabdjevanju u Starom Baru (Gretva)

Uslijed radova na hidrotehničkim instalacijama, danas 02.06.2022 godine od 08:30 časova doći će do prekida vodosnabdjevanja u dijelu Starog Bara (Gretva). 
Normalizovanje vodosnabdjevanja se očekuje do 15 časova.
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u  vodosnabdjevanju.

Prekid u vodosnabdjevanju dijela naselja Šušanj

Uslijed hitnih radova na hidrotehničkim instalacijama, danas 31.05.2022 godine od 09:30 časova će doći do prekida vodosnabdjevanja u dijelu naselja Šušanj (Ilino i Gornji Šušanj). 
Normalizovanje vodosnabdjevanja se, nakon dodatnih komplikacija koje su uslijedile tokom izvodjenja radova, očekuje do 16h. 
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u  vodosnabdjevanju.

 

Prekid u vodosnabdjevanju u dijelu naselja Polje

Uslijed radova na hidrotehničkim instalacijama, danas 30.05.2022 godine od 08:30 časova će doći do prekida vodosnabdjevanja u dijelu naselja Polje. 
Normalizovanje vodosnabdjevanja se očekuje do 12 časova.
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u  vodosnabdjevanju.

Prekid vodosnabdjevanja u dijelu naselja Stari Bar

Uslijed radova na hidrotehničkim instalacijama, danas 27.05.2022 godine od 12:00 časova će doći do prekida vodosnabdjevanja u dijelu naselja Stari Bar. 
Normalizovanje vodosnabdjevanja se očekuje do 18 časova.
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u  vodosnabdjevanju.

 

Prekid vodosnabdjevanja u dijelu naselja Stari Bar

Uslijed radova na hidrotehničkim instalacijama, danas 26.05.2022 godine od 09:00 časova doći će do prekida vodosnabdjevanja u dijelu naselja Stari Bar
Normalizovanje vodosnabdjevanja se očekuje do 12 časova.
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u  vodosnabdjevanju.

Prekid u vodosnabdjevanju potrošača u Jugoslovenskoj ulici

Uslijed radova na hidrotehničkim instalacijama, danas 24.05.2022 godine od 10:00 časova će doći do prekida vodosnabdjevanja u naselju Ilino u Jugoslovenskoj ulici. 
Normalizovanje vodosnabdjevanja se očekuje do 12 časova.
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u  vodosnabdjevanju.