Poslijednje analize vode ukazuju da je voda sa izvorišta Brca ispravna za piće

Prema poslijednjim analizama, koje su uradjene danas, mutnoća iz vode sa izvorišta Brca se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je voda sa izvorišta Brca zdravstveno bezbjedna za piće. Sa ovog izvorišta se snabdijevaju potrošači u Sutomoru i naselju Zeleni pojas. 

Da napomenemo da je zbog povećane vrijednosti mutnoće još uvijek na snazi obaviještenje za potrošače koji se snabdijevaju sa vodoizvorišta Kajnak. 

Više upustava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, www.ijzcg.me. 

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promijenama blagovremeno inforisati javnost. 

Zamućenje vode sa vodoizvorišta Kajnak i Brca

Uslijed obilnih padavina tokom noći došlo je do zamućenja vode sa  izvorišta Kajnak i izvorišta Brca. Rezultati fizičko hemijskih analiza vode sa ovih izvorišta pokazuju povećanju vrijednost mutnoće vode.

DOO Vodovod i kanalizacija Bar preporučuje potrošačima koji se snabdijevaju sa ovih izvorišta da vodu ne koriste za piće. 

Sa ovih vodoizvorišta se snabdijevaju potrošači užeg centra grada; naselja Bjeliši; Ahmetov brijeg; Popovići; Marovići; Polja; Stari Bar - barake; Podgrad; Baukovo; Gretva; Rena; Gornja Celuga, Žukotrlica i Sutomora. 

Više upustava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore. www.ijzcg.me. 

Da napomenemo da je zbog povećane vrijednosti mutnoće vode još uvijek aktuelno i obaviještenje za potrošače u naseljima Ilino, Šušanj i Zeleni pojas. Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o blagovremenim promjenama informisati javnost.

 

 

 

Povećana vrijednost mutnoće vode sa izvorišta Velje Oko.

Uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode sa izvorišta Velje Oko. Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta pokazuju povećanju vrijednost mutnoće vode. 

DOO Vodovod i kanalizacije Bar preporučuje potrošačima u naseljima Ilino, Šušanj i Zeleni Pojas da vodu ne koriste za piće. Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost. 

Više upustava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje - Podgorica. 

OBAVJEŠTENJE

Imajući u vidu hidrometerološku situaciju koju imamo ovih dana a koja se odlikuje velikom količinom padavina i nestabilnim vremenom, ističemo da je prema poslijednjim analizama koje su obavljenje, voda koju isporučujemo potrošačima ispravna za piće i da naši potrošači ne treba da brinu za njenu ispravnost i kvalitet.

Uprkos nestabilnim vremenskim uslovima, ističemo da i stručne službe DOO Vodovod i kanalizacija ulažu značajne napore da sistem vodosnabdijevanja na području naše Opštine funkcioniše na visokom nivou i da bude stabilan.

Prekid u vodosnabdijevanju

Dana 24.10.2019. god, u periodu od 10h do 14h, zbog izvođenja radova od strane CEDIS-a, doći će do prekida u radu pumpnih postrojenja na području Sutomora. Ovo će prouzrokovati prekid u vodosnabdijevanju potrošača na području Sutomora i poremećaj u vodosnabdijevanju užeg gradskog jezgra Bara i okolnih naselja. Stabilizacija vodosnabdjevanja se očekuje u popodnevnim satima. Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdjevanju.
 
-->