Poremećaj u vodosnabdjevanju u naseljima Žukotrlica, Donji Šušanj, Ilino, centar grada , Bjeliši, Ahmetov Brijeg , Ronkula i Polje.

Zbog povećanje mutnoće vode sa izvorišta Kajnak, u utorak 05.04.2022 godine od 16:00h, planirano je ispiranje vodovodne mreže u centralnom gradskom području. 

Ovo može dovesti do poremećaja u vodosnabdjevanju koje će trajati do 18:00h i to u naseljima Žukotrlica, Donji Šušanj, Ilino,centar grada, Bjeliši, Ahmetov Brijeg , Ronkula i Polje. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju. 

Zamućenje vode sa izvorišta Vrelo - Čanj i Kajnak

Usljed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode i sa izvorišta Vrelo - Čanj. Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta pokazuju povećanu vrijednost mutnoće. D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Bar preporučuje potrošačima koji se snabdijevaju sa ovog izvorišta da vodu ne koriste za piće

Napominjemo potrošače da je još uvijek na snazi i obavještenje o povećanoj mutnoći na izvorištu Kajnak.

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, http://www.ijzcg.me/.

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost.

Zamućenje vode sa izvorišta KAJNAK

Uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode sa izvorišta Kajnak. Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta pokazuju povećanu vrijednost mutnoće. 

DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar preporučuje potrošačima koji se snabdjevaju sa ovog izvorišta da vodu ne koriste za piće.

Više upustava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore: http:/www.ijzcg.me/ . 

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćene svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost. 

 

SMANJENJA CIJENA VODE U KORIST GRAĐANA I PRIVREDE

SMANJENJA CIJENA VODE U KORIST GRAĐANA I PRIVREDE

Kada govorimo o formiranju cijena vode, i dalje stojimo čvrsto na stanovištu da je to pitanje koje je jako važno našim sugradjanima jer se nalazimo u složenoj ekonomskoj situaciji , privrednom ambijentu koji je sada pod uticajem jako nepovoljnih globalnih ekonomskih tokova.

Kao takvom,  i u ovom trenutku , kao i ranije, mi smo mu se posvetili sa izuzetnim stepenom obazrivosti i osjetljivosti imajući u vidu interes naših korisnika , njihov složeno ekonomsko socijalni položaj s jedne ali i obaveze poštovanja važećih zakonskih propisa s druge strane.

Kada je riječ o formiranju cijena, jasno i precizno ćemo saopštiti  da je naša mogućnost formiranja istih kao privrednog subjekta skoro u potpunosti ograničena i dužni smo poštovati važeće zakonske propise koje propisuje metodologija odredjena od strane Regulatorne agencije za energetiku i regulisanje komunalne djelatnosti.

 Dakle shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima, uz saglasnost Regulatorne agencije za energetiku, SO Bar je na današnjoj sjednici dala saglasnost na izmjene cijena vode i komunalnih usluga. Upravo navedeni pristup u definisanju cijena vode i komunalnih usluga usmjeren je na stvaranje povoljnijeg ambijenta za potrošače.

 Brojna umanjenja navedenih cijena odnose se kako na fizička lica tako i na pravna lica i preduzetnike, čime se smanjuju nameti, stvara povoljniji poslovni ambijent i dodatno podstiče dalji razvoj privrede u našem gradu.

Direktor preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Mladen Đuričić istakao je da je riječ o jako značajnom dokumentu i da se konkretno, za pravna lica i preduzetnike umanjenje odnosi na fiksni dio za isporučenu vodu koji je manji za čak 30,28% sa 1,81€ na 1,26€. Umanjenje se takođe odnosi i na prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu u procentu od 22,34%, sa dosadašnjih 0,29€ na 0,23€ mjesečno. Osim navedenih, varijabilni dio cijene za isporučenu vodu je umanjen za 6,89% s 1,76€ na 1,64€ odnosno za 15,88% za varijabilni dio cijene za prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu, sa 0,41€ na 0,35€.

Kada je riječ o cijenama koje se odnose na fizička lica, minimalno povećanje u iznosu od 0,044€ na varijabilni dio cijene za isporučenu otpadnu vodu, anulirano je smanjenjima za sve druge stavke koje se odnose na:

  • fiksni dio za ispručenu vodu za 21,43% sa 0,99€ na 0,78€;
  • varijabilni dio za prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu za 5,08% sa 0,23€ na 0,21€
  • fiksni dio za prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu za 22,34%, sa dosadašnjih 0,29€ na 0,23€ mjesečno.

Sigurni smo da je politički oportuno manipulisati ovom temom, ali treba biti elementarno pristojan i reći da smo danas svjedoci da je inflacija osnovnih životnih namirnica na istorijskom rekordu, da su gradjani uplašeni da ih prosto neće biti moguće kupiti, da su cijene energenata zaista nadrealno visoke i da je standard naših gradjana zaista u realnoj kupovnoj moći srozan.

.Ako se osvrnemo oko sebe, kao odgovorni ljudi mi moramo reći da je u ovakvom momentu , privredne stagnacije i rasta cijena na globalnom nivou zaista korekcija cijena koju smo pripremili u potpunosti posvećen jasnoj poslovnoj politici da korisnici ne osjete bilo kakav udar na njihove  kućne budžete uz poštovanje zakonskih obaveza i stvaranja efikasnog i održivog sistema vodosnabdjevanja.

Smatramo da će novi cjenovnik koji je uskladjen sa Zakonom dati dodatan podsticaj razvoju vodovodne i kanalizacione mreže duž čitave barske opštine i ujedno biti prilika da se gradjanima i privredi omogući bolje i kvalitetnije vodosnabdbijevanje.

IZVRŠNI DIREKTOR

MLADEN ĐURIČIĆ

Prekid vodosnabdjevanja u naselju Šušanj

Uslijed izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama,koji su ranije najavljeni,  danas 30.03.2022 doći će do prekida vodosnabdjevanja  potrošača u naselju  Šušanj. 
Uslijed pomenutih radova doći će do poremećaja vodosnabdjevanja potrošača oko objekta BB - a , restorana pod Lozom do pružnog prelaza u Ilinu. 
Do normalizovanja vodosnabdjevanja će doći do 18 časova. 
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u  vodosnabdjevanju.

 

Prekid vodosnabdijevanja u dijelu naselja Bjeliši i Ahmetov brijeg

Uslijed izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama, danas 17.03.2022. godine doći će do poremećaja vodosnabdijevanja potrošačaca u dijelu naselja Bjeliši i Ahmetov brijeg. Do normalizovanja vodosnabdijevanja će doći do 12h.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

 
-->