OBAVJEŠTENJE

Prema posljednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

Kao i do sada, naše društvo će vršiti stalni nadzor kvaliteta vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obaviješteni.

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

Prekid u vodosnabdjevanju u dijelu naselja Polje

Uslijed izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama, danas 23.02.2022 godine od 09:00 h  doći će do prekida vodosnabdjevanja potrošača u dijelu naselja Polje. 
Normalizacija vodosnabdjevanja se očekuje do 12h. 
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u  vodosnabdjevanju.

 

Poremećaj vodosnabdjevanja u naselju Čanj

Uslijed kvara na dalekovodu u Čanju, dana 23.02.2022 godine došlo je do prekida u napajanju električnom energijom pumpnih postrojenja na izvorištu Čanj. Ovo je prouzrokovalo poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača u Čanju. 

Ekipa CEDIS - a je na terenu i radi na otklanjanju kvara. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju. 

 

Zamućenje vode sa izvorišta KAJNAK

Uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode sa izvorišta Kajnak. Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta pokazuju povećanu vrijednost mutnoće. 

DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar preporučuje potrošačima koji se snabdjevaju sa ovog izvorišta da vodu ne koriste za piće.

Više upustava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore: http:/www.ijzcg.me/ . 

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćene svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost. 

 

 

 

Prekid vodosnabdjevanja potrošača u ulici Spičanska - Sutomore

Uslijed izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama, danas 11.02.2022 godine od 09:00h  doći će do prekida vodosnabdjevanja u Sutomoru u Spičanskoj ulici
Normalizacija vodosnabdjevanja se očekuje do 12h. 
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u  vodosnabdjevanju.

 

 
-->