Zamućenje vode sa vodoizvorišta Kajnak

Uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode sa vodoizvorišta "Kajnak". Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta ukazuju na povećanu vrijednost mutnoće. 

DOO "Vodovod i kanalizacija Bar" preporučuje potrošačima koji se snabdjevaju sa ovog vodoizvorišta da ne koriste vodu za piće. 

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore

https://www.ijzcg.me/me/savjeti/preporuke-i-najcesca-pitanja-u-vezi-mutnoce-vode-za-pice.

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno će informisati javnost.

Nema poskupljenja vode u narednom periodu

 

Nema poskupljenja vode u narednom periodu

Moramo biti precizni kada je riječ o cijenama vode i usluga koje pružamo, naime cijene su jasno i precizno postavljene i predstavljene, ne može da stoji nikakva konstatacija i insinuacija da su paušalno odredjene jer to nije istina.

DOO Vodovod i kanalizacija čvrsto stoji na stanovištu da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da ne dodje do povećanja cijena vode i jasno ističemo da ovo uskladjivanje nije rezultat naše poslovne politike već obaveza usaglašavanja s propisima.

Kada govorimo o formiranju cijena vode, imajući u vidu da je to  ono što je jako jako važno našim sugradjanima jer se nalazimo u složenoj ekonomskoj situaciju, vodili smo se propisima  utvrdjenom  metodologijom na  koju sada već svi znaju da nismo mogli previše da utičemo, s ciljem da u narednom periodu ne dolazi do povećanja cijena vode. Naglašavamo, da ne bi bilo nikakve zabune da iako postoji intervencija odredjenih odbornika da dodje do povećanja cijena vode, da do toga neće doći.

Vodeći računa prvenstveno interesima  gradjana Bara, oprijedjelili smo se za modalitet, koji je primjenjen i u nizu drugih opština i zahvaljujući tome u narednom periodu ne očekujemo povećanje cijena vode .

Ugovor koji je danas sa Opštinom  potpisan je jako važan u funkcionisanju preduzeća, bez regulisanja ovog pitanja došli bi u situaciju da nam regulatorna agencija  izriče mjere kao vid sankcije zbog neuskladjivanja cijena vode i usluga sa važećim propisima.

DOO Vodovod i kanalizacija i Bar će , i u ovoj situaciji imati senzibiliteta i jako prilježno voditi računa da se prilikom korekcija cijena  uvaži činjenica da se trenutno nalazimo u nezavidnoj socio ekonomskoj situaciji koju karakteriše talas raznih poskupljenja i da ćemo poštedjeti toga naše korisnike.

Konstantno , svakodnevno, sprovodimo akcije koje imaju za cilj suzbijanje kradje vode, prema tom problemu se odnosimo krajnje odgovorno i činimo sve da to svedemo na minimalnu mjeru.

Kada je riječ o prepumpmnoj stanici koja je danas, bila predmet razgovora u skupstini, naglašavamo da smo ranije dali kompletne informacije o konkretnoj situaciji bez potrebe da bilo šta krijemo , sve informacije o pomenutom slučaju su već poslate zainteresovanim stranama.

 IZVRŠNI DIREKTOR

 MLADEN ĐURIČIĆ

DAN OPŠTINE BAR

Svim našim korisnicima, sugradjanima, zaposlenima  i poslovnim partnerima želimo da čestitamo 24.novembar  Dan opštine Bar sa željama da i u narednom periodu zajedno s njima i uz njihovu podršku,  nastavimo da ostvarujemo odlične poslovne rezultate.

Prekid vodosnabdjevanja korisnika u dijelu Makedonske ulice

Ekipe Doo Vodovod i kanalizacija Bar izvodiće radove na hidrotehničkim instalacijama dana 18.11.2021 uslijed čega će doći do prekida vodosnabdjevanja potrošača duž Makedonske ulice. 
Radovi će se izvoditi do 08 h  do 13h kada se očekuje normalizacija vodosnabdjevanja.
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

 

Poremećaja u vodosnabdijevanju centra Bara i prigradskih naselja (Donji dio ŠuŠnja, Ilino, Bjeliši, Polje, Ahmetov Brijeg).

Zbog hitnih radova na popravci cjevovoda DN400mm doslo je do poremećaja u vodosnabdijevanju centra Bara i prigradskih naselja (Donji dio ŠuŠnja, Ilino, Bjeliši, Polje, Ahmetov Brijeg). 
Radovi će se izvoditi do 14h kada se očekuje normalizacija vodosnabdjevanja.
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju. 

Uslijed smanjenja izdašnosti izvorišta Sustaš uvodi se restrikcija u naseljima koja se snabdjevaju vodom sa ovog izvorišta

Zbog smanjenja izdašnosti izvorišta Sustaš uvodi se restrikcija u naseljima koja se snabdjevaju vodom sa ovog izvorišta 

Počev od utorka 16.11.2021 godine sa ovog izvorišta potrošači će se snabdjevati po slijedećem rasporedu:

1. U 07:00h zatvaraće se ventil kod kuće u vlasništvu Mustafića, kako bi u periodu od 07:00h do 13:00h bilo obezbjedjeno vodosnabdjevanje potrošača od izvorišta Sustaš do navedene šahte.

2. U 13:00h otvaraće se ventil na mjestu Šuplje kako bi u periodu od 13:00h do 19:00h bilo obezbjedjeno vodosnabdjevanje potrošača nizvodno od mjesta Šuplje.

3. U 19:00h ventil na mjestu Šuplje biće zatvoren kako bi u periodu od 19:00h do 07:00h bilo obezbjedjeno vodosnabdjevanje potrošača čiji se priključci nalaze izmedju mjesta Šuplje i šahte kod kuće u vlasnistvu Mustafića.

Rad na ventilima vršiće ovlašćeni radnik DOO Vodovod i kanalizacija Bar. Molimo  gradjane da  samovoljno ne vrše otvaranje i zatvaranje ventila.

 

 
-->