Zamućenje vode sa svih izvorišta

Usled obilnih padavina tokom noći došlo je do zamućenja vode sa svih lokalnih izvorišta. Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode, urađenih danas, pokazuju povećanu vrijednost mutnoće. D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Bar preporučuje svojim potrošačima da vodu ne koriste za piće. 

 

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, http://www.ijzcg.me/

 

Naše Društvo će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i svim promjenama blagovremeno informisati javnost.

 

Poremećaj vodosnabdjevanja u naseljima Žukotrlica , Donji Šušanj ,Ilino ,centar grada , Bjeliši , Ahmetov brijeg , Ronkula i Polje

Zbog povećanje mutnoće vode, u srijedu 28.septembra od 10:00h , vršiće se ispiranje vodovodne mreže u centru grada. 

Ovo će dovesti do poremećaja u vodosnabdjevanju koje će trajati do 12:00h i to u naseljima Žukotrlica, Donji Šušanj, Ilino centar grada , Bjeliši ,Ahmetov Brijeg, Ronkussla i Polje. 

Molimo potrošače da uvaže razloge poromećaja u vodosnabdjevanju.  

Prekid u vodosnabdijevanju u dijelu naselja Polje

Uslijed radova na popravci cjevovoda, danas 20.09.2022 doći će do prekida u vodosnabdijevanju korisnika u dijelu naselja Polje (duž Tabijske ulice).  
Vodosnabdijevanje će se normalizovati do 17 časova. 
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

Prekid u vodosnabdijevanju korisnika koji se snabdijevaju sa PS Kurilo

U Baru 19.09.2022 godine

 

Zbog požara koji je izazvan prilikom spaljivanja otpada, ostećene su elektroinstalacije na priključku za pumpnu stanicu "Kurilo".

Bez vode su potrošaci u naseljima Kurilo, Brijeg Androvića, Marovići, dio naselja Popovića i jedan dio potrošača u naselju Bjeliši blizu glavne trafostanice.

Ekipa CEDIS-a je na terenu i oštećenje se sanira.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

Prekid vodosnabdijevanja u Makedonskom naselju

Uslijed kvara na hidrotehničkim instalacijama dana 19.09.2022 došlo je do poremećaja vodosnabdijevanja u Požarevačkoj ulici kao i u ulici Rista Lekića. 
Izvođenje sanacionih radova je u toku. Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje do 13 časova. 
Molimo potrošače da imaju razumijevanja i uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

 

Prekid u vodosnabdijevanju određenih djelova grada

Zbog radova na popravci cjevovoda, danas 19.09.2022 godine mogući su prekidi u vodosnabdijevanju potrošača u ulici Muftije Karađuzovića, Ulici dinastije Crnojević, Ulici dinastije Balšić, Ulici dinastije Vojisavljević i dijelu ulice Rista Lekića od vatrogasne stanice do zgrade Opštine Bar, kao i dio Bulevara dinastije Petrović i ulice Rista Lekića.
Vodonsnabdijevanje će se normalizovati do 15h. 
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.